สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ต่อมลูกหมากโต

ต่อมลูกหมากโตหรือโรคต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia หรือ BPH) เป็นสภาวะที่พบบ่อยในผู้ชายที่มีอายุมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของต่อมลูกหมากที่ไม่ใช่มะเร็ง
ต่อมลูกหมากโต

อ่านตามหัวข้อ

ต่อมลูกหมากโตหรือโรคต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia หรือ BPH) เป็นสภาวะที่พบบ่อยในผู้ชายที่มีอายุมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของต่อมลูกหมากที่ไม่ใช่มะเร็ง การขยายตัวนี้อาจส่งผลให้เกิดอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบปัสสาวะและสามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้ แต่ทั้งนี้มีการรักษาหลายวิธีที่สามารถช่วยบรรเทาอาการและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

 

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ต่อมลูกหมากโต

 • อายุ: ความเสี่ยงในการพัฒนา BPH เพิ่มขึ้นตามอายุ โดยพบบ่อยในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
 • ประวัติครอบครัว: มีความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นหากมีสมาชิกในครอบครัวที่มีประวัติของ BPH
 • สภาวะสุขภาพอื่นๆ: เช่น โรคเบาหวานและโรคหัวใจสามารถเพิ่มความเสี่ยงของ BPH

 

อาการของ BPH ในโรคต่อมลูกหมากโตกับระบบปัสสาวะ

 • ความจำเป็นต้องปัสสาวะบ่อย ๆ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
 • ปัสสาวะลำบากหรือมีแรงปัสสาวะอ่อน
 • รู้สึกว่ากระเพาะปัสสาวะไม่ว่างเต็มที่หลังจากปัสสาวะ
 • ปัสสาวะหยด หรือการปัสสาวะที่ขาดห้วง
 • กระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

 

การวินิจฉัย BPH ในโรคต่อมลูกหมากโต

 • การตรวจทางร่างกาย ซึ่งรวมถึงการตรวจต่อมลูกหมากผ่านทวารหนัก (Digital Rectal Exam, DRE)
 • การทดสอบเลือด เช่น การวัดระดับ PSA (Prostate-Specific Antigen) เพื่อแยกแยะจากมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • การทดสอบการไหลของปัสสาวะ การทดสอบหน้าที่ของกระเพาะปัสสาวะ

 

วิธีการรักษา BPH ในโรคต่อมลูกหมากโต

 • การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต: เช่น การลดการบริโภคของเหลวในช่วงเวลาก่อนนอน
 • ยา: มียาหลายชนิดที่สามารถช่วยบรรเทาอาการได้ ได้แก่ α-blockers และ inhibitors 5-α reductase
 • การรักษาทางการแพทย์: สำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรง อาจต้องพิจารณาการรักษาด้วยวิธีการแทรกแซง เช่น การผ่าตัดเพื่อลดขนาดของต่อมลูกหมาก

 

ข้อสรุปโดยสำคัญ

การติดตามผลและการจัดการกับ BPH ในต่อมลูกหมากโตหรือโรคต่อมลูกหมากโต เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ซึ่งควรมีการประเมินอาการและปรับการรักษาตามความจำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หากคุณมีอาการที่เกี่ยวข้องกับ BPH ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม