เปิด 7 โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกาในไทย

การส่งเสริมให้ลูกเรียนในโรงเรียนนานาชาติอาจมีเหตุผลหลายประการที่ดึงดูดผู้ปกครอง ซึ่งรวมถึงข้อดีต่อการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและสังคมของเด็ก
โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกา

อ่านตามหัวข้อ

ในประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาการและส่วนบุคคลในเด็ก นี่คือรายชื่อบางส่วนของโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกาในไทยที่ใช้หลักสูตรอเมริกัน

โรงเรียนนานาชาติอเมริกัน (International School Bangkok – ISB)

The International School of Bangkok เป็นโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกาเปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ปี ในระดับ PreKindergarten ขึ้นไปจนถึง ระดับ Highschool (Grade 12) โดยโรงเรียนได้รับการรับรองหลักสูตรจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

 

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพคริสเตียน (Bangkok Christian International School – BCIS)

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกาเป็นโรงเรียนชายล้วน เปิดสอนในระดับประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ Intensive English Program (IEP) และ English Immersion Program (EIP) ให้การศึกษาจากอนุบาลถึงมัธยมปลายตามหลักสูตรอเมริกัน

 

โรงเรียนนานาชาติเคปาซี (KIS International School)

เป็นโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกาขนาดกลางตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง และเป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนในประเทศไทย ที่ใช้หลักสูตร Full IB (หรือในทุกระดับชั้นเรียน) มีนักเรียนกว่า 750 คนจาก 56 สัญชาติ ได้รับการรับรองจาก Council of International Schools (CIS) และ The International Baccalaureate (The IB) “โดยมีอัตราส่วนระหว่างครูและนักเรียนคือ 1:7 แม้จะเป็นหลักสูตรนานาชาติ (IB) แต่ก็มีการสอนและกิจกรรมที่สะท้อนการศึกษาแบบอเมริกัน

 

โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน (Concordian International School)

โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน นี้นับเป็นโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกา 1 ใน 3 โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ ที่สอนด้วยหลักสูตร IB ครบ (Full IB School) ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล, ประถม และต่อเนี่องไปจนถึง มัธยมปลาย และ IB Diploma (EY, PYP, MYP, DP) โดยได้รับการรับรองจาก IBO World School ให้การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมปลายตามหลักสูตรอเมริกันและ IB

 

โรงเรียนนานาชาติห้วยขวาง (Ruamrudee International School – RIS)

RIS โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกา Curriculum ของ American Education Reaches Out (AERO) โดยโรงเรียนจะเปิดสอนนักเรียนระบบไป-กลับ และระบบอยู่ประจำ เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียง และมีประวัติอันยาวนานกว่า 62 ปีในกรุงเทพ โดยเดิมทีตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมฤดี ย่านวิทยุ แต่ปัจจุบัน โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีย้ายมาอยู่ที่ย่านมีนบุรี และพึ่งเปิดแคมปัสใหม่ที่ย่านราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ให้การศึกษาตามหลักสูตรอเมริกันจากระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย

 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ (St. Andrews International School)

โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต คือโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ ที่อยู่ติดกับพื้นที่พระราชวังจิตรลดา เราเป็นโรงเรียนรวมและสหศึกษาสำหรับเด็กอายุ 2 ถึง 11 ปี โรงเรียนเปิดทำการในปี 2010 โดยมีนักเรียนห้าคน และได้ขยายจนมีนักเรียนประมาณ 300 คนจาก 20 ชั้นเรียน มีหลายแคมปัสในกรุงเทพฯ และให้การศึกษาตามหลักสูตรอเมริกันและอังกฤษ

 

โรงเรียนนานาชาติเบซิส (BASIS International School Bangkok)

โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกาลำดับที่ 35 ในเครือข่ายโรงเรียน BASIS Curriculum BASIS Curriculum ได้รับการพัฒนามายาวนานกว่า 20 ปี เปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์แห่งนวัตกรรมและเป็นที่ยอมรับ สร้างหลักสูตรจากหลักการที่ว่านักเรียนจะได้พัฒนาตัวเองเมื่อได้พบกับความท้าทายที่เหมาะสม โดยมุ่งหมายที่จะช่วยให้เด็กแต่ละคนประสบความสำเร็จตามศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง หลักสูตรอินเตอร์อันครอบคลุมประกอบด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการปลูกฝังความรักที่จะการเรียนรู้

 

ข้อสรุปสำคัญ

โรงเรียนเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกาในประเทศไทย แต่ละโรงเรียนมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและโปรแกรมการศึกษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงเรียนแต่ละแห่งเพื่อเลือกสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณและลูกๆ