เก็บเงินยังไงให้อยู่! 6 วิธีออมเงินง่าย ๆ ได้ผลจริง เก็บเงินยังไงให้อยู่!

ใครที่กับปัญหาออมเงินไม่อยู่ เก็บเงินยังไงก็เก็บไม่ได้ และกำลังมองหาวิธีเก็บเงินแบบจริงจังแต่ทำตามได้ง่าย ๆ ใช้เงินเก่ง

อ่านตามหัวข้อ

เก็บเงินยังไงให้อยู่! 6 วิธีออมเงินง่าย ๆ ได้ผลจริง เก็บเงินยังไงให้อยู่!

ใครที่กับปัญหาออมเงินไม่อยู่ เก็บเงินยังไงก็เก็บไม่ได้ และกำลังมองหาวิธีเก็บเงินแบบจริงจังแต่ทำตามได้ง่าย ๆ ใช้เงินเก่ง ก็ต้องเก็บเงิน ให้เก่งด้วย! สร้างความมั่นคงการการเงิน เริ่มต้นด้วยการออม

การออมเงินคือความสำคัญสูงสุดที่ควรมีในชีวิตทุกคน เพราะมันเป็นฐานที่ดีในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินระยะยาว และเป็นรูปแบบของความปลอดภัยทางการเงินในกรณีที่คุณต้องการเงินฉุกเฉิน

วิธีที่จะช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ตั้งเป้าหมาย

  กำหนดเป้าหมายสำหรับการออมเงินของคุณ เช่น การซื้อบ้าน, การเตรียมตัวเกษียณ, ทุนศึกษา, การเดินทาง หรือสำหรับฉุกเฉิน การมีเป้าหมายชัดเจนจะทำให้คุณมีแรงจูงใจในการออมเงิน

 2. วางแผนงบประมาณ

  หากคุณรู้ว่าคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือน, คุณก็สามารถทำแผนการออมเงินได้ เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบรายได้และรายจ่ายของคุณ

 3. ออมเงินก่อนจ่าย

  หลังจากที่คุณได้รับเงินเดือน ควรที่จะตั้งเอาส่วนหนึ่งให้เป็นเงินออมก่อน จากนั้นจึงใช้เงินที่เหลือในการจ่ายค่าใช้จ่าย

 4. บัญชีออมทรัพย์

  การใช้บัญชีออมทรัพย์ สามารถช่วยให้คุณมีเงินออม ที่เพิ่มขึ้นด้วยดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคาร

 5. สร้างแผนการออม

  กำหนดรายได้ที่คุณต้องการออมเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น 20% หรือ 30% ของรายได้ของคุณพร้อมกำหนดเป้าหมายการออมระยะสั้นและระยะยาว

 6. ปรับปรุงวิธีการออม

  รีวิวแผนการออมเงินของคุณอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงเมื่อคุณมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือเป้าหมาย

สรุปสุดท้าย

การออมเงินนั้นต้องอาศัยการมีวินัย การปฏิบัติตามแผน และการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้การออมเงินของคุณประสบความสำเร็จ, คุณต้องมีความแน่ใจว่าคุณรักษาความสม่ำเสมอในการออมเงินของคุณ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าและเพื่อให้คุณมีเงินเก็บตามเป้าหมาย อย่าลืมวางแผนกำจัดปัญหาเงินไม่พอใช้อย่างเช่น การใช้บัตรเครดิต ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้หลายคนหมุนเงินไม่ทัน