การศึกษา

โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกา
ความรู้รอบตัว

เปิด 7 โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกาในไทย

การส่งเสริมให้ลูกเรียนในโรงเรียนนานาชาติอาจมีเหตุผลหลายประการที่ดึงดูดผู้ปกครอง ซึ่งรวมถึงข้อดีต่อการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและสังคมของเด็ก

Read More »
การศึกษา

Experiential Learning คืออะไร? และการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา

การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานในสังคมยุคใหม่

Read More »
การศึกษา

รู้จัก EdTech เทรนด์การศึกษายุคดิจิทัล

EdTech เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงการเรียน-การสอน ให้มีประสิทธิภาพ สนุก และสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Read More »
การศึกษา

การสอนแบบบูรณาการ คืออะไร? ประโยชน์ และการนำมาใช้

การสอนแบบบูรณาการ (Integrated Teaching) คือการผสานเนื้อหาหรือหัวข้อจากหลาย ๆ วิชามาเรียนรวมกัน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยง และป้องกันการซ้ำซ้อนของเนื้อหา

Read More »
การศึกษา

เตรียมพร้อมลูกรัก ก่อนเข้าอนุบาลครั้งแรก

เด็กเล็กมักจะมีการพัฒนาที่รวดเร็ว และสามารถเรียนรู้ได้หลายอย่าง มาเตรียมความพร้อมให้ลูกน้อย เข้าโรงเรียนอนุบาลครั้งแรกแบบแฮปปี้ ปรับตัวง่าย ด้วย 16 วิธีต่อไปนี้

Read More »