อสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์

วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน คอนโด ซื้อลงทุนหรืออยู่อาศัยดี?

การซื้อคอนโดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะความสะดวกสบาย และทำเลที่มักตั้งอยู่ในเขตเมืองหรือใกล้กับสถานที่สำคัญ แต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่ควรพิจารณาร่วมด้วย

Read More »
อสังหาริมทรัพย์

เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย “เช่าบ้าน VS ซื้อบ้าน”

การตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัย จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การเช่าบ้านเหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการผูกมัดระยะยาว การซื้อบ้านอาจเป็นการลงทุนที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคต

Read More »
ความรู้รอบตัว

เรื่องต้องรู้! ทำอย่างไรเมื่อเผชิญกับเหตุ “ไฟไหม้”

อัคคีภัย สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ตลอดจนสูญเสียชีวิต การมีความรู้ในการรับมือ ทราบวิธีป้องกัน จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์นั้นได้

Read More »
การเงินและการลงทุน

เทียบให้ชัด! ซื้อบ้านมือหนึ่งหรือมือสองดี?

การตัดสินใจซื้อบ้านในฝัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ เมื่อเปรียบเทียบบ้านมือหนึ่งและมือสอง ที่มีทั้งข้อดี และข้อจำกัดบางประการ แตกต่างกันออกไป

Read More »
อสังหาริมทรัพย์

ต้องอ่านถ้าไม่อยากพลาด! กับ 6 ขั้นตอนที่ต้องรู้ก่อนซื้อที่ดิน

การซื้อที่ดินเป็นการลงทุนระยะยาว ที่ต้องใช้การวางแผนและอาศัยความรอบคอบอย่างยิ่ง ยังรวมไปถึงการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Read More »